Проектът на наредбата за спорове трябва да се допълни

След като се запознахме с предлаганата НАРЕДБА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ бихме искали да обърнем вниманието Ви на факта, че в предложения проект липсва регламентация на механизма за определяне на състава от експерти, който ще разглежда споровете. Тази регламентация е от съществено значение предвид наличието на специални разпоредби в закона – „съставът да е от експерти от отдела по спорове”, а също така е необходимо заинтересованите страни да могат да се възползват от възможността за отзоваване на експерт поради неговата обвързаност със случая. Също така е крайно наложително да се определи участието на началници на отдели и директори на дирекции в тези състави – доколко това е допустимо и ако е допустимо, те могат ли да се подписват като експерти, въпреки че имат друга щатна функция и може ли тези началници и директори да бъдат част от състава, а не негови ръководители, т.е. да бъдат ръководени от преките си подчинени. Необходим е изричен текст, забраняващ участието на експерт в състава по спорове, който преди това е участвал при вземане на обжалваното решение.

Може да харесате още...