120 години българска национална система за индустриална собственост

индустриална собственостВ момента ръководството на институцията – Патентно ведомство, подменя исторически факти – празнува 65 години от основаването на Патентното ведомство, но обръща гръб на 120 годишнината от възникването на националната система за индустриална собственост и не смята да обясни как е функционирала тя според него 55 години без Патентно ведомство.

Характерно за някои хора в различен период от време е да променят гледната си точка по отношение на фактора време – понякога представят мига на заявяване на едно изобретение като десетилетие трудов опит в областта на интелектуалната собственост, друг път подмладяват историята – вместо 120 годишна, в очите им тя е едва на 65.

Началото на закрилата на индустриалната собственост в България е поставено през 1893 г. т.е. преди точно 120 години, на 22 април 1893 влиза в сила Закона за търговските и индустриални марки. През същата година, преподавателите от транспортните факултети по целия свят знаят, е изобретен карбуратора. Именно преди 120 години в България започва да функционира националната система за индустриална собственост. През 1921г. е приет Законът за патентите за изобретения.

Патентното ведомство е наследник на цялата история, а не на отделни нейни епизоди. Националната система е изминала дълъг път, белязан с множество промени и решения. Едноличното изтриване на националната ни памет и налагането на насилствена промяна на времето и пространството е признак на лош вкус и морал.

Именно това ръководство на българското Патентно ведомство достигна за първи път в 120 годишната история (през 2013-та година – 5 години от както сме и членове на ЕС) ни доведе до момента да се срамуваме – заради проявена некомпетентност, България е в списък 301 за наблюдение на страните в света, неспазващи общоприетите норми за функциониране и зачитане правата на интелектуална собственост.

Може да харесате още...