ИКЕА ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА НА ЛЕГЛА

ИКЕА ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА НА ЛЕГЛА LEGLA_KRITTER_SNIGLARИКЕА ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА НА ЛЕГЛА KRITTER И SNIGLAR

Компанията ИКЕА е получила седем съобщения за счупване на металния елемент, който свързва парапета към рамката на детско легло KRITTER и детско легло SNIGLAR, в резултат на което острите ръбове могат да представляват опасност. До момента няма съобщения за наранявания.
Засегнати са единствено детските легла KRITTER с дата на печата 1114-1322 и детските легла SNIGLAR с печат 1114-1318.
ИКЕА приканва своите клиенти, които са закупили детско легло KRITTER или детско легло SNIGLAR, да проверят незабавно печата с дата върху етикета, прикрепен към таблата на леглото или в долната част на леглото.
ИКЕА се извинява за причиненото неудобство и моли всички клиенти, закупили цитирания продукт, да демонтират временно парапета и да посетят магазина или да се обадят на телефон 0800 45 800, за да получат безплатно комплект резервни части за подмяна на металния елемент след 1 септември 2013 г.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...