Изявление на ССИС по отношение на „Специален 301 Доклад“

Китай и Русия имат основно значение за индустриите, по отношение на авторското право

Вашингтон – Днес  Световният Съюз по Интелектуална Собственост (ССИС), е коалиция от 7 търговски съюза, представляващи индустриите, основаващи се на авторското право, приветстваха решенията, анонсирани от Американският  Търговски Представител Рон Кирк в годишният Специален 301 доклад на АТП. Специалния 301 Доклад, Февруари, 2009г. представя дискутираните от АТП защита на авторското право, приложението й, както и достъпа до пазара са сред проблемите в 48 страни/територии, като се препоръчва 39та да бъде поставена в Специалният 301 списък.

Ерик Х. Смит от ССИС направи следното изявление  в отговор на публикувания Специален 301 Доклад на ССИС:

„Специалният 301 Доклад е важен инструмент, посредством който Американското правителство е в състояние да осигури по-добра защита и приложение на авторските права, както и свободен достъп до пазарите на нашите партньори. Важно и необходимо е да се признае напредъкът от  страна на редица държави, както и да се отбележат тези които не успяват да достигнат значителен напредък по отношение на укрепването на закона за авторското право и внедряването на механизма. В бъдеще ще се стремим да работим в близко сътрудничество с новата Администрация, в това число и с Амбасадор Кирк, Търговския Секретар Локе, Държавният Секретар Кли8нтън и техните екипи, с оглед  да положим общи усилия в стремежът ни към осигурим адекватна и ефективна защита на авторското право и неговото приложение, с помощта на Конгреса при търговските ни закони.”

„ССИС и неговите членове приветстват ангажираността на Посланик Кирк да използва „всички възможни средства” в работата си с нашите търговски партньори с цел да подпомогнат и развият креативността в промишлеността. Изключителна важност имат изпълнението на задълженията и  ефективните действия от страна на правителството срещу световната кражба  по отношение на произведенията на авторското право в тяхната физическа и виртуална интернет форма. Глобалното пиратство причинява значителни икономически загуби за страната ни, заличавайки индустриите базирани на авторското право, което от своя страна оставя значителен белег върху икономическото развитие и заетостта в САЩ, занижавайки също така възможността на компаниите да продължават да създават и изнасят блага под името “American Products”” .

Китай и Русия продължават да заемат най-голям дял по отношение на индустриите, свързани с авторското право , както са били през 2008г. и преди това. Въпреки това налице са някои положителни промени в развитието на тези два ключови пазара през последната година, положените усилия обикновено остават не достатъчно ефективни, при което индустриите на авторското право продължават да чакат своето устойчиво и ефективно приложение, засилване на правната реформа, и по-свободен достъп до пазара за придобиване на законни авторски права.”

„Въпреки, че Китайското правителство полага големи усилия, все още не може да справи ефективно с пиратството на физическия и онлайн пазара.Тези проблеми са изострени от трудният достъп и дискриминацията на пазара за дистрибуция на някои категории американски продукти. Китай трябва значително да разшири прилагането на наказателните си мерки в съответните обстоятелства и да използва всички налични инструменти, включвайки административни санкции за да попречи на компании като Baidu и Kangjian Shixun да продължават да се възползват от предоставеният им достъп до незаконни материали.”

Русия трябва да изпълни своите задължения съгласно Споразумението, което има между Американското и Руското ПИС от 2006г. Руското правителство трябва да предприеме действия срещу лицата, които умишлено разпространяват нелегални продукти, както и по отношение на борбата й срещу нарастващата заплаха от Интернет пиратството. Бяхме възмутени от действията на продължаващите да съществуват „сиви” колективни общества функциониращи с помощта на дистрибутори от физическия и интернет пазар чрез издаването на фалшиви разрешителни, при което призоваваме Руското правителство да предприеми спешни мерки срещу тези общества.   Ние също така се стремим да завършим процеса на акредитация по честен и разумен начин, като така колективното администриране на правата може да бъде нормализирано. „

АТП подчертава значимостта, която авторските индустрии имат по отношение осигуряването на основни правни и изпълнителни реформи в Канада, страната която е най-големият ни търговски партньор. Смит каза: „Ние поздравяваме АТП за решението им да повишат Канада към Приоритетния  Списък. Канада остава назад от останалата част на развития свят (и от много страни в развиващия се свят) в приемането на законодателство, което ще допринесе за развитието на здравословен онлайн пазар на продуктите,обект на авторски права. Повече от едно десетилетие е минало от както глобалната Общност се съгласи с двата международни договора за предоставяне на минимални стандарти за защита на авторското право в дигиталната епоха, но Канада все още предстои да се присъедини към тези договори или да изпълнява задълженията си във вътрешното законодателство. Канада също така трябва да действат в посока на дългогодишните си постоянни пропуски в своята система за правоприлагане на интелектуалните права на собственост. Ние убеждаваме канадското правителство за бърз напредък в законодателството, което ще осигури по – безопасна дигитална среда за защита на авторското право.“

АТП също оценява повишаването на Индонезия в Приоритетния Списък. Високи нива на  авторското пиратство, включително и участие на организираната престъпност, продължават да са  язвата на пазара. Въпреки големите  усилия в борбата срещу крайни потребители на пиратски софтуер и пиратските дискове, причиняват редица трудности, липса на прозрачност, големи  преследвания и други системни съдебни проблеми. Също така има различни пазарни бариери при достъпа, които пречат на способността на собствениците на авторски права да разпространяват продуктите си на местно ниво.

В светлината на постигнатия напредък в Южна Корея, АТП я е отстранила от всички списъци  тази година. ССИС настоява АТП да остави Южно Корейското правителство да насърчава към по-ефективни действия срещу недопустимо високи нива на дигиталното пиратство, което засяга всички сектори на авторското право в Корейската Интернет среда. Бдителността в борбата с пиратството продължи на университетските кампуси – дигитално и печатно копие – е също така необходимо. Следващата основна стъпка –  Споразумението между Корея и САЩ е незабавното ратифициране и прилагане на разпоредбите за авторско право и изпълнение., към което ги насърчава и ССИС и настоятелно призовава двете страни да предприемат възможно най-скоро действия.

АТП също обяви, че ще се разглеждат прегледитте на Израел, Филипините, Полша, Саудитска Арабия и Фиджи по-късно тази година.

Контрол над Пиратството: Смит отбеляза, „За да контролирате пиратството е необходимо правителствата да наложат възпиращи наказателни санкции, предвиждане на щети по граждански дела, които напълно да се компенсират на притежателите на права и възпиране на пиратството като цяло. Някои важни примери са възникнали през последните седмица, когато няколко страни са взели трудно действия срещу Интернет пиратството. Шведския съд издава наказателни санкции срещу 4ма подсъдими  в скандалния “ The Pirate Bay’case”. Тайванският съд издаде наказателно обвинителен акт срещу основният онлайн пиратски предприемач, известен като „Фокси. Основното действие срещу WAREZ сайтове в Унгария доведоха до изземване на 43 сървъра и шест ареста. Действия, като тези трябва да бъдат поощрявани и да
продължават”.“Също така, Испания осъди първия си онлайн пират само преди две седмици; като се има в предвид, че испанският интернет пазар е бил унищожен
от пиратството и недостатъчната правителствена инициатива. Еднакво важни са изграждането на бъдещо сътрудничество между авторското право на Общността и тези компании, занимаващи се с дистрибуция на продукти – като например Интернет доставчика на  (ISP) общността. Сътрудничеството и отговорните действия от страна на ISP общността е Съществен елемент в работата с разпространилата се незаконна размяна на файлове по целия свят.

Доклади на ССИС и Таблица на Решенията, взети от АТП, 2009г.: ССИС предоставя таблица на Специалното 301 Решенията, АТП, 2009г., отразяваща икономическите загуби през 2008г. и нивото на пиратство на авторското право по отношение на няколко промишлени сектора на база на принципа страна – по – страна и промишленост – по – промишленост (публикувани в официалния website на ССИС). Всички държавни доклади можете да намерите на официалния website на ССИС: www.iipa.com

За ССИС: Международният Съюз за Интелектуална Собственост (ССИС) ), е коалиция от 7 търговски съюза, представляващи американски индустрии, основаващи се на авторското право с едностранни и двустранни отношения, работейки с оглед на подобряването на международната закрила и приложение на авторското право и завоюване на чужди пазари, разрушени от пиратството и намаляване на бариерите за достъп до пазарите.

Седемте съюзници, участващи в ССИС са: Асоциацията на Американските Издатели (ААИ), Съюз на Бизнес Софтуеър (СБС), Асоциация на Развлекателен Софтуеър (АРС), Съюз на Независимата Телевизия и Филми (СНТФ), АСМК, Национална Асоциация на Музикалните Издателства (НАМИ).

ССИС представя 1,900 американски компании, произвеждащи и дистрибутиращи материали, които са защитени със закона за авторското право в целия свят – всички видове компютърен софтуеър, включително и неговите  бизнес приложения, както и развлекателен софтуер (като видеоигри, дискове и касети, персонален компютър CD-ROM, и мултимедийни продукти); театрални филми, телевизионни програми, DVD дискове и домашно видео и дигитални  аудиовизуални произведения; музика, записи, компактдискове и аудиокасети и учебници, търговските книги, референтни и професионални публикации и списания (и в електронни и печатни медии).

Въздействието на американската авторско право върху американската икономика и външната търговия: Две години по – рано ССИС издаде икономически доклад, озаглавен Copyright Industries in the US Economy: The 2006 Report, написан от Stephen Siwek от Economist Inc. Този доклад, единадесетия в поредицата датираща от 1990 г., подробно показва икономическото въздействие на американските  авторски отрасли върху американският брутен вътрешен продукт, заетостта и външната търговия, и е на разположение на сайта на ССИС. ССИС е в процес на изготвяне на актуализирано проучване, което трябва да бъде готово най- късно тази пролет.

Press Release

Може да харесате още...