Изтеглят диктофони Olympus

Изтеглят от търговската мрежа диктофони Olympus DM-650Изтеглят от търговската мрежа диктофони Olympus

КЗП информира за изтегляни от търговската мрежа диктофони Olympus модел : DM-650, серийни номера: 200134617, 200134642, 200134643, 200134644, 200134645, 200134646, 200134647, 200134852, 200134853, 200134854

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация за изтегляни от търговската мрежа от фирма „Видеолукс” ЕООД диктофони Olympus модел : DM-650, серийни номера : 200134617, 200134642, 200134643, 200134644, 200134645, 200134646, 200134647, 200134852, 200134853, 200134854.
Продуктите не са в съответствие с новите изисквания на влязлата в сила от 1-ви януари 2013 г. Европейска директива RoHS, касаеща защитата на околната среда. От 1- ви януари 2013г, керамичният кондензатор не съответства на максимално допустимата граница за олово в електрически изделия ( 0,1% тежина в хомогенни материали ) по силата на освобождаване 7(с)-III, установени в електрическите и електронни изделия (директива RoHS). Това освобождаване е за да подпомогне рециклирането на електрическите стоки.
Изтеглянето е предприето изключително и само, с цел привеждане в съответствие с директива RoHS и Директивата за Обща продуктова безопасност 2001/95/ЕС. Тези продукти не представляват риск за здравето на потребителите.
От фирма „Видеолукс” ЕООД информират, че при желание от страна на клиент закупил продукт от посочения модел и серийни номера, могат да предложат безплатна смяна на посочения модел. За допълнителна информация съветват потребителите да се обърнат на безплатната гореща линия 0080067108300.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...