Изобретение на годината

На 26 април 2022 – Световния ден на интелектуалната собственост, Института за Интелектуална собственост и иновации обяви носителя на приза:

Изобретение на годината

За носител на приза е определено българското изобретение: „ХОРИЗОНТАЛНА ФРЕЗОВО ПРОБИВНА МАШИНА ОСИГУРЕНА С МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ФРЕЗОВАНЕ И ПРОБИВАНЕ“.

Изобретението се отнася до хоризонтална фрезовъчно – пробивна тип машина, осигурена с мултифункционални инструменти, специфично от пробивен и фрезовъчен тип. Често срещано условие за увеличаване на технологичните характеристики и способността на фрезови или фрезови пробивни машини е да придават едно или две допълнителни въртеливи движения на инструмента. Целта на изобретението е да създаде машина, по-специално за фрезоване и пробиване, с която се преодоляват недостатъците на описаните по-горе машини, като едновременно с това се позволява да са осигурени едновременно на една и съща машина следните три функции – ротационна маса с непрекъсната работна ос, въртящ се шпиндел и постъпателно пробивен елемент.

Притежател на патента е асеновградската фирма „МИЛКО“ ЕООД.

Приза Изобретение на годината е учреден от Интитута за интелектуална собственост и иновации (регистриран като търговска марка).

С него се цели да се даде гластност и подкрепа за добри техничесски решение. Да се популяризират патентите издадени предимно в България на български фирми. Да се търсят решения и да се провокира разговор за възможните внедрявания. За да се осъществи реален трансфер на технологии, ведряване и/или други форми на пазарна комерсиализация.

Подкрепата за българските иновоции е процес, в който са необходими много отдадени на този процес съюзници:

 • добре функционираща държавна администрация;
 • администрация чуваща българската индустрия и МСП;
 • работещи държавни регистри;
 • добра патентно-информационна услуга;
 • подготвени и добре информирани изобретатели;
 • финансов механизъм в подкрепа на иновациите;
 • механизъм за маркетиране на иновациите;
 • създаване на прототипи;
 • правилни подходи за комерсиализация на иновациите;
 • внедряване на иновациите.

Водени от този научно-практически подход, Института за интелектуална собственост и иновации, заедно със съмишленици от ЕС изгражда реална мрежа за трансфер на технологии и подпомагане.

Института за интелектуална собственост и иновации в България си партнира с:

 • националния партал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg ;
 • IPConsulting.bg – консултантска агенция за защита, регистрация и проучвания в областта на интелектуалната собственост.

Може да харесате още...