Изображения на търговски марки – TMView вече включва и Германия

изображения на търговски маркиУслугата за визуално търсене на TMview, която позволява на потребителите да търсят изображения на търговски марки в най-голямата онлайн база данни в света, продължава да се разширява с добавянето на Германското ведомство за патенти и търговски марки (DPMA).

От 30 ноември 2020 г. DPMA направи своите изображения на търговски марки достъпни чрез инструмента за визуално търсене на TMview. От 2017 г., когато е внедрен първия инструмент за търсене на изображения в TMview, различни ведомства за интелектуална собственост са включили тази възможност в своите използвани начини за търсене на търговски марки.

DPMA се присъединява към ведомствата за интелектуална собственост на Австрия, Бенелюкс, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство, както и EUIPO. Това прави общия брой на участващите ведомства 25.

Функцията за търсене на изображения може да се използва за марки от горепосочените държави, които включват изображение, допълнително обогатявайки TMview като цяло. Разширеното визуално търсене в TMview е резултат от работата, предприета като част от европейските проекти за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO.

TMview стартира на 13 април 2010 г. като многоезичен интернет портал за безплатно онлайн търсене на информация за заявени и регистрирани търговски марки в регистрите на участващи в проекта ведомства. Съдържа информация от всички национални служби за интелектуална собственост в ЕС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и редица международни партньорски служби извън ЕС с компетентност в областта на заявките за марки и регистрираните марки.

Може да харесате още...