Изображения на търговски марки – TMView вече включва и Дания

изображения на търговски маркиОт 18 декември 2020 г. Датското ведомство за патенти и търговски марки (DKPTO) предостави своите изображения на търговски марки да бъдат достъпни през инструмента за визуално търсене на TMview. Инструмента за визуално търсене на TMview позволява на потребителите да търсят изображения на марки в най-голямата онлайн база данни.

От 2017 г., когато е първото внедряване на изображения в инструмента за визуално търсене на TMview, допълнителни ведомства за интелектуална собственост са включили тази функция в своите възможности за търсене. С това последно допълнение DKPTO се присъединява към останалите ведомства за интелектуална собственост, които вече използват визуално търсене. Така, общият брой на участващите ведомства достига 26.

Функцията за търсене на изображения може да се използва за регистрирани търговски марки от онези ведомства за интелектуална собственост, които използват този инструмент на TMview.

TMview стартира на 13 април 2010 г. като многоезичен интернет портал за безплатно онлайн търсене на информация за заявени и регистрирани търговски марки в регистрите на участващи в проекта ведомства. Преди да подадат заявка за регистрация на марка, потребителите имат възможност да се запознаят с информация от всички национални ведомства за интелектуална собственост в ЕС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и редица международни партньорски служби извън ЕС с компетентност в областта на заявките за марки и регистрираните марки.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)

Може да харесате още...