Изображенията във Виенската класификация от гледна точка на половете

Виенската класификацияВиенското споразумение е сключено през 1973 г. като през 1985г е изменено. То установява Виенската класификация за търговски марки, които се състоят от или съдържат фигуративни елементи. Целта на Виенската класификация е да се архивират сходни изображения, намиращи се в подобни класове. При използване на класификацията се активират търсения на изображения на международно ниво. 

Виенската класификация представлява йерархична система, която преминава от общото към конкретното, като разделя всички фигуративни елементи на категории, раздели и части, въз основа на тяхната форма. За да се поддържа системата актуална периодично се правят нови ревизии и издания. Настоящото (осмо) издание е в сила от 1 януари 2018 г.

Има ли категории изображения и за двата пола? 

Наличните към момента изображения във Виенската класификация не успяват да удовлетворят някои по-специфични търсения. Всъщност, предвид съвременното разпределение на професиите между двата пола, тези търсения не са толкова специфични. Какво имаме предвид? Необходимо е например изображение на жена водолаз – според Виенската класификация, изображения на водолази са разпределени само в категория „мъже“. Ако трябва да намерите изображение за жена водолаз – няма конкретна категория за това. Трябва да търсите категория в класификацията, свързана с басейни, която се нарича ‘други жени’ (other women). 

Не само жените имат повод за недоволство. Най-вероятно няма да успеете да намерите специфична категория във Виенската класификация, ако търсите изображение на мъж, който усилено готви или върши домакинска работа. Това е категория, специфична само за жени – 2.3.11.

Във Виенската класификация можем да видим и други термини и описания, които са предвидени само за ‘мъже’ или само за ‘жени’. Акробати, месари, майстор-готвачи, сладкари, моряци, рибари, пирати, селяни, работници в полето, водолази и гмуркачи се споменават само в категория „мъже“. От друга страна, жени, които готвят или извършват домакинска работа, жени, които извършват селскостопанска работа, жени, които шият, предат или плетат, жени с пишещи машини или други административни задължения се описват само в категория „жени“.

Съществува и обща категория „други жени и други мъже“ (other women and other men), която с течение на времето става все по-наситена с описания. Това се дължи най-вече на неутрализирането на въпросите, свързани с равенството между половете що се отнася до използваните в търговията изображения.

Надежда Драгомирова

Може да харесате още...