ИЗМАМИ С ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

ИЗМАМИ С ЦЕНИ НА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИИЗМАМИ С ЦЕНИ НА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

Благодарение на европейската система за сътрудничество за защита на потребителите в КЗП е постъпил сигнал срещу сайта www.booking.com. Обявените от търговеца крайни цени са измамно ниски, тъй като в тях не са включени никакви такси. Регистрираният в Холандия уебсайт е преведен, както на български, така и на още 34 езика. Първоначалният сигнал за нарушението е подаден от Шведски компетентен орган, като същият е препоръчал на търговеца да замени сегашната информация с реални и пълни оферти. След получен отказ за извършване на корекции от Швеция са потърсили съдействие от холандките контролни органи.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: http://www.kzp.bg/

Може да харесате още...