Изкуствен интелект и интелектуална собственост – доклад на USPTO

изкуствен интелектВедомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) публикува доклад, озаглавен „Публични възгледи за изкуствения интелект и политиката за интелектуална собственост“. Той разглежда становищата на заинтересованите страни върху въздействието на все по-бързо развиващия се изкуствен интелект върху интелектуалната собственост – патенти, търговски марки, авторско право, търговски тайни и защита на бази данни.

На 11 февруари 2019 г. президентът Доналд Тръмп е подписал Изпълнителна заповед 13859, с която обявява Американската инициатива за изкуствен интелект, национална стратегия за провеждане на политики, свързани с различните аспекти на изкуствения интелект.

USPTO е получило приблизително 200 уникални коментара от широк кръг експерти в чуждестранни патентни ведомства, адвокатски колегии, търговски асоциации, академични среди, адвокатски кантори и компании в областите електроника, софтуер, автомобилостроене, медицина и фармацевтика.

По-голямата част от коментарите предполагат, че настоящият изкуствен интелект не може нито да изобретява, нито да бъде автор без човешка намеса. Според предоставените становища хората остават неразделна част от работата на изкуствения интелект. Това е важно съображение при преценката дали законодателството в тази област се нуждае от промяна.

Мнозинството коментирали са на мнение, че настоящите закони за интелектуалната собственост са адекватни в сферите авторско право, търговски марки, търговски тайни и данни и същевременно смятат, че съществуващите принципи на търговското право могат да запълнят по подходящ начин всички пропуски, останали в законодателството след напредъка на изкуствения интелект през последните години.

Изразени са и притеснения, че използването на материали със защитено авторско право за „обучение“ на изкуствен интелект може да наруши правото на възпроизвеждане на произведения съгласно 17 U.S.C. §106 (1), както и че тази употреба може или не може да бъде ненарушаваща честна употреба.

Източник: Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ

Може да харесате още...