Изкуственият интелект като изобретател

изкуствен интелект

Заявка No. EP18275163

През 2018 година, екип от учени, обединени около идеята, че трябва да се разреши посочването на изкуствения интелект като изобретател, подават две заявки за патент до Европейското патентно ведомство (ЕПВ), Патентното ведомство на САЩ и Ведомството за интелектуална собственост на Великобританя.

Като изобретател в заявките се посочва изкуствения интелект-“DABUS”.

Той е изобретил съдове за храна с форма, удобна за захващане от робот, и сигнална светлина, която свети по начин, който не може да се игнорира.

Според учените, които стоят зад тези заявки за патент, патентната система е остаряла и архаична и е настъпил моментът за нейното осъвременяване. Твърдят, че в бъдеще изкуственият интелект ще влиза все повече в ролята на изобретател и трябва да се признае за такъв от правната система за закрила на индустриална собственост.

През януари ЕПВ издава решение за отказ на двете заявки за патент.

За първи път Европейското патентно ведомство се произнася по въпроса, дали изкуствения интелект може да бъде официално признат като изобретател в рамките на Европейската патентна конвенция.

ЕПВ отхвърля заявките, защото посоченият за изобретател в документите не е физическо лице, както предполага правило 19 (1) от Европейската патентна конвенция и следователно заявката не отговаря на формалните изисквания.

ЕПВ установява и друго изискване, което не е спазено, а именно доказателството за предоставеното от изобретателя право на заявяване. По същество, такова не е представено пред Европейското патентно ведомство, а заявителят твърди, че като собственик на „DABUS“ това право му се полага.

Двете патентни заявки получават отказ и от ведомствата на САЩ и Великобритания. Решенията на първа инстанция на ЕПВ са обжалвани и предстоят процедури пред апелативния орган. Все пак, от Патентното ведомство на Великобритания признават, че идеята за изобретател-изкуствен интелект не е била дискутирана, към момента на обсъждане на текстовете за патентна закрила във Великобритания в рамките на Европейската патентна конвенция.

Тези решения поставят въпроса каква правна закрила може да се предостави, когато изобретател е изкуствен интелект и няма човешка намеса в процеса. Докато не се вземе решение по този въпрос, притежателите на изкуствен интелект, способен да изобретява сам, трябва да следят за участието на физическите лица в процеса на изобретяване, за да се спазят условията за подаване на патентна заявка.

Пълните текстове на решенията: EPO, IPO, USPTO

Може да харесате още...