Избрани са новите ръководители на сектори в СОИС

СОИС

Снимка: СОИС (wipo.int)

Държавите-членки на Световната организация за интелектуална собственост одобриха назначаването на четирима заместник генерални директори и четирима помощник генерални директори, предложени от генералния директор на СОИС Дарен Танг.

В разговор с Координационния комитет г-н Танг каза, че е избрал осемте секторни ръководители заради техническите им възможности и способността им да работят заедно.

Успешните кандидати за длъжностите заместник генерален директор и помощник генерален директор са:
  • Лиза Йоргенсън (Съединени американски щати): заместник генерален директор, сектор Патенти и технологии;
  • Уанг Бининг (Китай): заместник генерален директор, сектор Марки и дизайни;
  • Силви Форбин (Франция): заместник генерален директор, сектор Авторско право и творчески индустрии;
  • Хасан Клейб (Индонезия): заместник генерален директор, сектор за регионално и национално развитие;
  • Кеничиро Нацуме (Япония): помощник генерален директор, сектор Инфраструктура и платформи;
  • Едуард Куаква (Гана): помощник генерален директор, сектор Глобални предизвикателства и партньорства;
  • Марко Алеман (Колумбия): помощник генерален директор, сектор ИС и иновационни екосистеми;
  • Андрю Стейнс (Обединеното кралство): помощник генерален директор, сектор Администрация, финанси и управление.

Г-н Танг отбеляза богатото географско и полово разнообразие на екипа. По-конкретно, трима от четиримата заместник-генерални директори са жени, което представлява 37,5% от най-висшите ръководители – висшето ръководство с най-голямо разнообразие на половете в историята на СОИС.

Екипът също така обединява опит от академичните среди, частния сектор, националните ведомства по интелектуална собственост, системата на ООН, включително СОИС, и международната дипломация. Освен това, екипът включва вътрешни за СОИС служители и такива извън Организацията, но които вече са запознати с дейността ѝ.

„Пандемията ускори преминаването към цифровизацията и увеличи значението на иновациите и технологиите. Това ще означава повишено търсене от членовете на ЕС на подкрепа и съдействие, тъй като те гледат на иновациите и креативността като двигатели на икономическото възстановяване “, Дарен Танг.

Новите заместник генерални директори и помощник генерални директори ще стъпят в длъжност на 1 януари 2021 г. Дейността им ще съвпадне с мандата на Генералния директор на СОИС.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...