Идентичност и вероятност от объркване — Сравнение на знаци

идентичностВероятност от объркване (включително вероятност за свързване) съществува, ако има риск потребителите да считат, че дадени стоки или услуги, приемайки, че те носят въпросните търговски марки, произхождат от едно и също предприятие или, според случая, от икономически свързани предприятия.

Дали съществува вероятност от объркване зависи от общата оценка на няколко взаимозависими фактора, включително: i) сходството на стоките и услугите, ii) сходството на знаците, iii) отличителните и доминиращи елементи на конфликтните знаци, iv) отличителния характер на по-ранна търговска марка и v) релевантния кръг потребители.

Сравнението на знаци е така нареченото обективно сравнение, като „обективно“ означава, че всички елементи на знаците се вземат под внимание независимо от техния отличителен или доминиращ характер.

Знаците винаги се сравняват на три нива, а именно визуално, звуково и концептуално. Това се дължи на факта, че човек възприема знаците визуално и звуково (сравнението по вкус, мирис или допир поради няколко причини не е достатъчно приложимо или е изобщо невъзможно) и че знаците могат да извикват в съзнанието сходен образ/концепция. Този аспект се пренебрегва, само когато не е възможно да се направи сравнение на едно равнище (напр. звуково сравнение, ако марката е изцяло фигуративна).

При оценяване на сходство или идентичност, знаците трябва да се сравняват във формата, в която са защитени, тоест във формата, в която са регистрирани/ е подадена заявка за тях. Реалната или възможната употреба на регистрираните марки под друга форма е неприложима за сравняване на знаци 3.

Сравнението трябва да обхваща знаците в тяхната цялост. Освен това е погрешно да се пропуска сравнението между елементи на знаците, само защото те, например, са по-малки от други елементи в знаците (освен ако те не са пренебрежими, както е обяснено по-долу) или защото не са с отличителен характер. Само в общата оценка следва да се отдаде значение на отличителните или доминиращи елементи.

Източник: OHIM

Може да харесате още...