Злоупотреба с морски превози при търговията с фалшификати

фалшификатиНово проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие OECD анализира мащаба на злоупотребата с морски транспорт в контейнери за търговия с фалшиви стоки. Анализът показва, че морският транспорт продължава да бъде основен канал за експедиране на фалшификати, като Китай е основният източник.

Морският транспорт превозва над 80% от всички стоки, търгувани в международен мащаб. Контейнерните кораби повишават ефективността и намаляват разходите за международна търговия. С тях обаче често се злоупотребява за транспорт на фалшиви стоки.

Изземванията на фалшификати, изпратени в контейнери, представляват относително нисък дял от общия брой изземвания. Те обаче представляват 56% от общата стойност на иззетите стоки.

Китай е най-големият източник на фалшификати, доставяни чрез морски транспорт в контейнери.

Всякакви видове фалшиви стоки се доставят по море. Варират от електронно оборудване с висока стойност, до кожени изделия, облекло, козметика, играчки и игри, както и фармацевтични продукти и оборудване.

Проблемите, посочени в доклада, включват необходимостта фалшификатите да бъдат ключов приоритет за митническите служители. Освен това техниката и инструментите за издирване и инспекция трябва да бъдат по-добре пригодени за откриване на фалшиви продукти, нарушаващи права на интелектуална собственост. През годините международната търговия нараства значително и увеличения обем разпространявани фалшификати стана неизбежен страничен ефект.

Ръстът на общия обем на търговията и нарастващият капацитет на най-големите кораби поставят допълнителна тежест върху митниците. Минаването през скенер може да бъде ефективно средство за откриване на незаконни пратки, напр. с наркотици, оръжия или диви животни. То обаче не е ефективно при откриване на фалшификати. За тях физическата проверка е единственият ефективен инструмент.

По-малко от 2% от контейнерите се инспектират физически, което създава значителни възможности за престъпните мрежи да злоупотребяват с този критичен канал от веригата за доставки.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO

Може да харесате още...