За нас

Националният портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg е уеб-базирано пространство в България за обмен на актуална информация и осъществяване на дискусии в сферата на интелектуалната собственост.

Националният портал ipbulgaria.bg полага усилия, за да предоставя информация, която е коректна и актуална, като не носи отговорност за фактологически грешки, допуснати при източника на публикуваната информация.

Националният портал ipbulgaria.bg не поема отговорност за последствията, предизвикани от действия, предприети въз основа на предоставената информация на страниците на портала.

Националният портал ipbulgaria.bg не носи отговорност за авторството и съдържанието на материали, предоставени му за публикация от кореспонденти и автори на портала. Всякакви претенции следва да бъдат отправяни само и единствено към посочените автори на публикуваните материали.

Материалите, публикувани на страниците на ipbulgaria.bg , са обект на авторско право. Използването им, частично или в цялост, за печат, електронно или по друг начин, не е позволено, освен с писменото съгласие на ipbulgaria.bg.

Включването на връзки към материали на ipbulgaria.bg е свободно, ако порталът бъде уведомен предварително.