В Унгария вече подават заявления за регистрация на търговска марка по електронен път

заявления за регистрацияВедомството за интелектуална собственост на Унгария (HIPO) вече използва инструмента за електронно подаване на заявления за регистрация на търговска марка e-filing.

Системата за електронно подаване на заявления за регистрация на търговска марка е част от Софтуерния пакет услуги, разработен от Фонда за сътрудничество. С това ново присъединяване, общият брой инструменти и услуги, изпълнявани от национални и регионални ведомства по интелектуална собственост в рамките на Европейския съюз, вече достигна 352. Присъединяването на Ведомството за интелектуална собственост на Унгария е резултат от близкото сътрудничество между експертите на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM и HIPO.

Основната цел на Фонда за сътрудничество е да могат потребителите от целия Европейски съюз, от съвременни инструменти и услуги за европейските национални и регионални ведомства за интелектуална собственост.

Европейската мрежа за търговски марки и дизайни (ETMDN) е център, който свързва национални и регионални служби за интелектуална собственост, потребителски асоциации и други организации на интелектуална собственост, които работят за постигане истинска система за търговски марки и промишлени дизайни в Европа.

Общи практики, услуги и инструменти се фокусират върху нуждите на професионалистите в сферата на индустриалната собственост и притежателите на права. Проектите се ръководят от работни групи от експерти на участващите ведомства и асоциации. Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM, която е агенция на Европейския съюз, осигурява инфраструктура и ресурси за подпомагане изпълнението на различните проекти, съвместно с участващите ведомства по интелектуална собственост.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и дизайни

Може да харесате още...