Гърция въведе електронно подаване на заявления за марки

заявления за маркиВедомството за търговски марки на Гърция е въвело услугата за електронно подаване на заявления за регистрация на търговски марки, инструмент, разработен съвместно с Ведомството за европейски марки и дизайни в рамките на Фонда за сътрудничество.

Въвеждането на новата електронна система за заявления за марки е голяма крачка напред по отношение на начина, по който се извършва експертизата и съответно регистрацията на търговски марки. Тя предлага процес на онлайн регистрация, който прави заявяването на марки по-лесно, по-бързо и по-достъпно, в полза на всички потребители на гръцката система за търговски марки.

Като ключов член на Европейската мрежа за марки и дизайни, Гърция активно участва във Фонда за сътрудничество от самото начало, допринасяйки за разработването и прилагането на по-голямата част от инструментите, разработени в рамките на програмата.

Крайната цел на Фонда за сътрудничество е да донесе полза на потребителите от Европейския съюз като предоставя съвременни и модерни инструменти и услуги за европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост. От създаването си през 2010 г., Фондът за сътрудничество към OHIM създава и разработва IT решения за използване в областта на интелектуалната собственост. Някои от инструментите са в помощ на проверителите, други са предназначени за бизнеса, а трети са създадени за правоприлагащите органи. Инструментите на Фонда за сътрудничество предоставят богата информация по въпроси, свързани с търговска марка, промишлен дизайн и класифициране.

Европейската мрежа за търговски марки и промишлени дизайни свързва национални и регионални ведомства за интелектуална собственост, потребителски асоциации и други организации, чиято дейност е свързана с интелектуална собственост, които работят заедно, за да постигнат реално действаща система за търговски марки и промишлени дизайни в Европа. Това означава, че общите практики, услуги и инструменти са фокусирани върху нуждите на професионалистите в сферата интелектуална собственост и притежателите на права.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността

Може да харесате още...