Заявки за допълнителна закрила – БПВ

допълнителна закрилаНа 10.07.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху

ХИБРИДНА И ТАНДЕМНА ЕКСПРЕСИЯ НА ПРОТЕИНИ ОТ NEISSERIA SP
на фармацевтична компания  NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.

Основният патент, въз основа на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт –  Neisseria meningitides group B fHbp fusion protein/ Фузионен протеин на  Neisseria meningitides група B fHbp (Int.Cl. C07K  14/22 (2006.01))

–-

На 05.06.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху

НОВИ ПРОИЗВОДНИ НА ИНСУЛИНА
на фармацевтична компания  NOVO NORDISK S/A., Дания.

Основният патент, въз основа на който е подадена заявката за сертификат е: Лекарствен продукт – Insulin degludec/insulin aspart / Инсулин деглудек/инсулин аспарт (Int.Cl. C07К 14/62 (2006.01))

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 7/2013

=================================================

Бележка на редактора: 14 ноември е Световният ден на диабета – датата е рождения ден на Фредерик Бантинг, чиято работа с Чарлз Бест довежда до откриването на инсулина през 1921г.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна закрила и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...