Защо е препоръчително да наемете патентен представител, за да подадете своя патент?

патентБи било страхотно и бихме завидели благородно на всеки от вас, който изобрети нещо грандиозно и идеята му бъде оценена! Но какво е нужно да направите преди всичко останало след като ви дойде прекрасната идея? Бързо влизате в интернет и проучвате как да получите патент. Информацията е разнородна, не винаги проверена. Дали бихте поели риска или бихте се доверили на експерт?

Първото нещо, което трябва да направите, е да се уверите дали вашето изобретение вече не е патентовано. Няма да ви лъжем, че ще бъде доста сложно сами да разберете какви точно са стъпките при подаване на патент. Направете един доста семпъл тест, ако искате да се уверите в това, като прекарате точно 10 минути да потърсите в интернет какво ви е необходимо.

Е, ние ще ви споделим кои според нас са най-важните стъпки, които трябва да се предприемат в такъв момент. Много е важно да говорите с професионален патентен представител, преди да подадете каквито и да било документи. Редица хора са на мнение, че имат нужда от патент, а след разговор с патентен представител се оказва, че всъщност случаят им се касае до дела за авторски права, търговска марка или други.

Според информацията в сайта на Министерство на икономиката и индустрията на Република България относно процедурата за издаване на патент в страната можете да видите следното: “Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в Република България или друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, може да подаде заявка за патент в Патентното ведомство лично, чрез патентен представител или чрез местен представител по индустриална собственост. Заявител, който не е установен в Република България, е длъжен да подаде заявка за патент в Патентното ведомство чрез патентен представител или местен представител по индустриална собственост. Списък на представителите по индустриална собственост е приложен тук. Когато заявителите са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.”

Процедура по регистриране на патент

Сами бързо ще разберете какви са документите, които са ви нужни, за да подадете заявление за регистриране на патент – наименование на произведението, за което се иска патент, идентификационните данни на заявителя, описание на изобретението и други. Но ще можете ли сами да откриете отговор на въпроса дали например можете да патентовате идея или софтуер например? Ние ви съветваме да се консултирате с професионалист, с когото бихте изчистили всички ваши въпроси, съмнения, притеснения и искания.

И все пак, ако решите да проучите въпроса сами, пълната информация за процедурата за издаване на патент в България можете да видите в сайта на Министерство на икономиката и индустрията на Република България тук.

Може да харесате още...