Бързата защита на дизайните – „жизненоважна“

pragueГоворейки по време на семинара за дизайн на Общността, организиран от Ведомството по Интелектуална Собственост на Република Чехия, на 4 октомври, г-н Кампинос каза: „Системата на интелектуалната собственост окуражава дизайнерите да създават атрактивни произведения, които са по-лесни, по-удобни и по-безопасни за употреба, като подпомага защитата на оригинални дизайни срещу неразрешено копиране и имитация“.

Той подчерта, че ако потребителите следват някои прости правила, сега вече е възможно да се регистрира дизайн на Общността само за два работни дни. Над две трети от регистрираните дизайни на Общността се регистрират в рамките на този график и 90% от всички заявки за дизайни в рамките на седем работни дни.

Президентът на OHIM предупреди, че бързата и изгодна за правопритежателите защита е важна, но регистрацията трябва да се придружава и от по-ефективни и координирани действия от всички заинтересовани страни.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...