ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПИРАТСКИ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Наблюдава се ръст в интереса към т.нар. пиратски електронни книги. Според проучване на компания Attributor е налице 50% увеличение на онлайн търсенето на пиратски изтегляния през цялата изминала година, а всеки ден има между 1,5 и 3 милиона Google заявки за пиратски е-книги. На пазара вече има и много нови електронни четци. Увеличени са и продажбите на „отворени“ четци на електронни книги като iPad, Nook и Sony Reader, които поддържат отворени формати като PDF от всякакви източници.

За повече подробности: http://technews.bg/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки, промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...