Заличиха част от регистрацията на марка I PARTNERS

i-Partners_LogoПатентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка I PARTNERS , рег.№ 58254, собственост на фирма “ПАРТНЪРС” ООД, Пловдив.

Заличаването е за:

Клас 35 – „реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация, разпространение на мостри, модели и образци”

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 6/2013

Може да харесате още...