Заличиха регистрацията на марка ENHOS TOYS

bpoПатентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка ENHOS TOYS – комбинирана, рег.№ 74801, собственост на Николинка Рангелова Дашева, Пловдив.

Заличаването е по силата на  чл.26 от ЗМГО и е за всички стоки, за които марката е била регистрирана, а именно:

Клас 28: игри и играчки; гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове; украшения за коледни елхи.

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 6/2013

Може да харесате още...