Заличиха регистрацията на марка ANGRO MASTER

Патентно Ведомство заличи регистрацията на марка ANGRO MASTER, рег.№64336, собственост на фирма „Ангро” ООД, София.

Заличаването е на основание чл.26 от ЗМГО и е за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно:

Клас 01 – химически вещества, предназначени за промишлеността, науката, аглутинанти (свързващи вещества) за бетон; консерванти за бетон (с изключение на бои и масла); лепила за стенни плочки; лепилни водоустойчиви препарати (с изключение на бои); летливи алкали (амоняк) за промишлени цели; основи за промишлени цели; отлепващи препарати; прахообразни консерванти; химикали за спояване

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 6/2013

Може да харесате още...