Заличена регистрация на марка Hotel Zodiac

Патентно Ведомство заличи регистрацията на марка Hotel Zodiac, рег. № 45220, на „ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ” АД, София.
Заличаването е за всички класове.
Информацията е публикувана в брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство.

Източник: Патентно Ведомство

Може да харесате още...