Закрила на традиционно културно изразяване

културно изразяванеТрадиционното културно изразяване привлича все по-голямо внимание не само от правителства, културни институции, коренно население и местни общности, но и от международни организации като СОИС и международни асоциации като AIPPI, експерти в областта на интелектуалната собственост. Провеждат се дискусии на международно равнище по въпросите на ИС, произтичащи от традиционно културно изразяване, особено от гледна точка на местните, но също така и предвид въздействието, което би могло да окаже върху някои отрасли.

Поради нарастващото значение и икономическа стойност на традиционното културно изразяване, СОИС и AIPPI организират съвместно уеб семинар, за да обсъдят как да се защити и популяризира традиционното културно изразяване и как то е свързано с интелектуалната собственост.

Експерт от Световната организация за интелектуална собственост ще представи преглед на ключовите въпроси, свързани със защитата на интелектуалната собственост на традиционните културни изрази. Това е първият уеб семинар от цяла поредица, който ще изследва значението на традиционното кулурно изразяване за интелектуалната собственост, как положителната му защита предоставя законни права и дали традиционното кулурно изразяване може да бъде подкрепено чрез авторски права, географски указания и/или търговски марки.

Този уебинар ще предостави необходимото разбиране за последващо такова събитие, организирано от AIPPI IP и GRTCETK комитета на 29 юли 2021 г., по време на което ще се разгледа темата „Културно присвояване и въздействие върху интелектуалната собственост“. Традиционните културни изразявания имат важна роля и тяхната закрила трябва да бъде разглеждана заедно с това как да се популяризира тяхното разрешено използване или как това може да повлияе на някои индустрии като модата, развлеченията, туризма и др.

Уебсеминарът ще се проведе утре 18 май и ще бъде достъпен за всички членове на AIPPI.

Източник: AIPPI, Международна Асоциация за Закрила на Интелектуалната собственост

Може да харесате още...