hfhfhfhfhfh

Закрила на интелектуална собственост при електронна търговия

закрила на интелектуална собственостЕлектронната търговия продължава да се разраства и играе важна роля за много бизнеси. Но какво можете да направите, ако откриете потенциално нарушаваща или фалшива версия на ваш продукт? Или какво да направите, ако някой използва вашата търговска марка в списък с предлагани продукти, за да заблуди потребителите?

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO работи с редица сайтове за електронна търговия, за да събере информация за техните инструменти за защита на ИС. Така се улеснява предприемането на действия при установено нарушение на права и използването на предоставените от съответната платформа ресурси.

Инструменти за закрила на интелектуална собственост при електронна търговия
  • Системи за уведомяване. Те позволяват се докладват списъци, които потенциално нарушават интелектуална собственост. Има много различни системи, включително уеб формуляри, които ръководят потребителите стъпка по стъпка през процеса на уведомяване, или формуляри, които могат да бъдат изтеглени и изпратени по имейл. Точната информация, която се изисква, може да варира в различните системи на пазара. Обикновено изискват информация за вашата компания, вашите права на интелектуална собственост (напр. регистрационен номер на търговска марка) и списъците, за които се твърди, че са в нарушение (напр. URL).
  • Програми за закрила на интелектуална собственост. Въведени са от ограничен брой платформи за онлайн търговия за подпомагане на сътрудничеството със собствениците на ИС. Предлагат различни функционалности, но обикновено осигуряват опростен процес за уведомяване на потенциалните нарушители. Може също така да предлагат инструменти, които улесняват търсенето на списъци, които евентуално нарушават права.
  • Точка за контакт. Целта е да получите помощ в случай, че срещнете проблем със системата за уведомяване или присъединяване към програма за закрила на интелектуална собственост. Обратно, някои платформи нямат системи или формуляри за уведомяване, така че трябва да се докладва за всяко нарушение на ИС по имейл, без конкретен формат.

Списък на платформите за електронна търговия, които са предоставили на EUIPO информация за и връзки към техните ресурси за закрила на интелектуална собственост е поместен на сайта на Европейската обсерватория за нарушенията на права на интелектуална собственост.

Може да харесате още...