Закрила на географски указания в Русия от лятото на 2020

закрила на географски указанияСчитано от 27 юли 2020 г. географските указания ще се ползват със закрила и в Русия. Това ще стане с  влизане в сила на Федерален закон № 230-FZ от 26 юли 2019 г. Регистрацията ще се извършва пред Федералната служба за интелектуална собственост (Роспатент).

Понятието „географско означение“ включва два обекта на интелектуална собственост, а именно – наименование за произход и географско указание. За разлика от ЕС, до момента в Русия са защитавани само географските наименования за произход, но не и географските указания.

Ключовата разлика между двете понятия е свързана с начина им на регистриране. За географското указание е достатъчно заявителят да докаже, че поне един важен етап от процеса на производство на продукта се извършва на определено географско местоположение. Докато за наименованието за произход е нужно всички етапи да се извършват на съответната географска територия.

При регистрация на наименование за произход, заявителят трябва да представи доклад на компетентен орган или организация, потвърждаващ спазването на изискванията за производството на продукта. При регистрацията на географско указание няма такова изискване.

Не само географските наименования на руските продукти могат да бъдат регистрирани като географски указания, но и тези на продуктите, защитени в чужбина. Има различни видове стоки, чиито географски наименования могат да бъдат регистрирани като географски указания, например минерални ресурси, храни, напитки, алкохолни напитки, занаятчийски стоки и др.

Срокът на закрила на географски указания ще бъде 10 години като той може да бъде подновяван неограничен брой пъти за всеки следващ период от 10 години. Притежателят на правото трябва да представи документ, потвърждаващ, че все още произвежда продукта за руско географско указание или за чуждо географско указание, защитено извън Русия.

Очаква се както местните, така и чуждестранните производители да подкрепят нововъведения режим на закрила на географски указания. Той ще опосредства налагане на забрана на трети страни, които не са титуляр на такова географско указание, да го използват по отношение на еднородни стоки.

Може да харесате още...