Срокът за закрила на авторските права на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи ще се увеличи от 50 на 70 години, съгласно приетото от ЕП в четвъртък законодателно предложение.

Удължаване до 70 години на срока на авторските права за музикалните изпълнители

 

Одобрявайки доклада на Brian Crowley (СЕН, Ирландия), депутатите постигнаха съгласие да увеличат срока за закрила на авторското право, така че изпълнителите и продуцентите на звукозаписи да получават възнаграждения от авторски права в срок от 70 години след първото издание или изпълнение на творбата им.

 

В първоначалното предложение на Комисията, увеличението достигаше до 95 години. Според г-н Crowley, постигнатият компромис за 70 години взима под внимание позицията на Съвета и ще улесни постигането на съгласие с правителствата на държавите членки.

 

Фонд за студийни музиканти

 

Повишената закрила на авторските права ще бъде в полза и на продуцентите, благодарение на допълнителните възнаграждения, произтичащи от увеличението.

 

Депутатите одобриха създаването на специален фонд за студийни музиканти. Той ще бъде финансиран с финансовото участие на продуцентите, които се задължават да отделят за тази цел най-малко веднъж годишно поне 20% от приходите, спечелени благодарение на удължения срок за закрила на авторското право. Фондът ще осигурява възнаграждения за тези студийни музиканти, които са се отказали от правата си при подписване на договор за изпълнение.

 

Управлението на фонда ще бъде възложено на дружествата за колективно управление, които представляват интересите на изпълнителите и продуцентите.

 

Клауза за ликвидиране на стари задължения

 

За да се гарантира, че изпълнителите се ползват изцяло от удължения срок на копирайт, първоначалното законодателно предложение беше променено от депутатите, с цел да се попречи на удръжката от възнагражденията за авторски права на изпълнителите заради предишни сключени споразумения.

 

Възможност за повторно договаряне

 

Депутатите одобриха поправка, която дава възможност на изпълнителите за повторно договаряне на вече сключени от тях договори преди влизане в сила на директивата и 50 години след първото издаване на звукозаписите им.

 

Удължаване на срока на авторските права и за аудиовизуалните творби?

 

Членовете на ЕП призоваха Комисията да започне процедура по оценка на въздействието във връзка с положението на европейския аудиовизуален сектор, която трябва да приключи до 1 януари 2010 г. Целта й е да се прецени дали е необходимо сходно удължаване на срока на закрила на авторските права на продуценти и оператори в аудиовизуалния сектор.

 

„Use it or lose it“ клауза

 

Според одобрената директива, ако 50 години след издаване на звукозаписа, продуцентите все още не са го предоставили на публиката, изпълнителите могат да поискат прекратяване на сключения договор, с който прехвърлят правата си на звукозаписната компания.

 

След това продуцентите имат на разположение една година, за да направят звукозаписа достъпен за публика. В случай, че това не стане, те губят правата си над него.

 

Преразглеждане на директивата след 3 години

 

Депутатите отправиха искане до Комисията да представи оценка за приложението на новата директива 3 години след влизането й в сила, и по-конкретно относно приложението й на цифровия пазар.

 

Държавите членки ще имат на разположение две години, за да транспонират новата директива.

 

Сегашно законодателство относно закрилата на авторските права

 

Според настоящото европейско законодателство музикалните звукозаписи са защитени за най-много 50 години. Това означава, че по време на този период изпълнителите получават възнаграждения при всяко пускане на техните творби. След изтичане на срока от 50 години, изпълнителите спират да получават приходи от използването на техните творби.

 

Композиторите вече ползват срок за защита на авторските права от 70 години след смъртта им.

 

Удължаване до 70 години на срока на авторските права за музикалните изпълнители

 

 

Brian Crowley (СЕН, Ирландия)

Докладчик

 

A6-0070/2009

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

 

Процедура за съвместно вземане на решение (първо четене)
Дебат: 22 април 2009 г.
Гласуване: 23 април 2009 г.

377 гласа „за“, 178 „против“ и 37 „въздържали се“.

 

Допълнителна информация:

 

Приетият текст, разискванията, резултатите от гласуванията и поименните гласувания на доклада относно срока за закрила на авторското право и някои сродни права ще бъдат публикувани скоро на този линк (на дати 22 и 23 април)

 

Процедурно досие относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

източник:Европейски парламент, Пресслужба

Може да харесате още...