По-добра закрила за традиционни знания

традиционни знанияСпоред незаконодателна резолюция на Комисията по правни въпроси на ЕП, закрилата на географски указания трябва да се разшири до стоки и занаятчийски продукти, произведени в конкретен регион или местност, които са резултат от традиционни знания, така че да се запази местното културно наследство и да се стимулира растежа. Евродепутатите призовават ЕК без отлагане да предложи единна европейска система за закрила на географски указания за неселскостопански продукти.

„Приветствам подкрепата на Kомисията по правни въпроси. Това е първата стъпка към европейска защита на европейските традиционни знания. Но сега е ред на Европейската комисия да се заеме с темата, и се надявам, че това скоро ще доведе до предложение за европейско законодателство като част от становище на Комисията относно единния пазар, което се очаква през октомври „, каза Виржини Розиер (С&Д, Франция) след гласуването.

Незаконодателната резолюция в подкрепа на разширяването на равнище ЕС на инструмента за закрила както на селскостопански и хранителни продукти, така и на неселскостопански продукти, е одобрена единодушно (с трима въздържали се).

Запазване на културно наследство и традиционни знания

Депутатите от Комисията по правни въпроси призовават Комисията да предложи законодателство с цел установяването на система за закрила на географски указания, която би могла да се използва за посочване на специфичен географски произход, определени качества и традиционни техники за производство на неселскостопански продукти като ножове от Лагиол, бохемски кристал, шотландски вълнен кариран плат, мрамор Карара и гоблени от Обюсон.  “Връзката с територията на производство е важна, за да се идентифицират специалните традиционни знания и да се посочи качеството, автентичността и характеристиките на продукта” подчертават депутатите от Комисията по правни въпроси.

Освен това, географски указания могат да имат голям икономически потенциал и могат да донесат значителни ползи особено за МСП и регионите в ЕС.

Осигуряване качеството на продукта

Системата за закрила би могла да помогне за улесняване на проследимостта, както и на потребителите да правят по-добре информиран избор като елиминира объркването, предизвикано от подвеждащи имена или описания. Системата може да подпомогне борбата с фалшифицирането, неправомерното използване на имена с географски произход и други нелоялни практики.

Задължителна процедура на регистрация

Механизмът за регистрация на продукти трябва да бъде „най-ефективен, прост, полезен и достъпен“ предлагат депутатите от Комисията по правни въпроси и подчертават, че новата система трябва да поддържа минимални разходи и бюрократичност.

Текста, одобрен от Kомисията по правни въпроси трябва да бъде одобрен от Европейския парламент в своята цялост. Пленарното гласуване, е насрочено за 06 октомври.

Прессъобщение Европейски парламент

Може да харесате още...