ЕК не харесва промените в Закона за патентите. България на трябва да ограничава вече предоставени права.

Закон за патентитеИзвадка от Мониторинговия доклад на Европейската комисия засягаща интелектуалната собственост в България.

30.07.2008

На 26 септември 2006г. Европейската комисия (ЕК) представи Мониторингов доклад за готовността на България и Румъния да се присъединят към Европейския съюз. В доклада се прави оценка на постигнатото в отделните сфери спрямо предходния доклад от май 2006г и се препоръчва двете държави да станат пълноправни членове на ЕС на 1 януари 2007г. В същото време Оли Рен подчерта, че двете страни ще бъдат подложени на безпрецедентно тежък режим на контрол.

Един от поводите за критики в Доклада се отнася и за все още неразрешените проблеми в сферата на интелектуалната собственост, както и до някои от най-новите изменения в Закон за патентите, засягащи фармацевтичните продукти.

Предлагаме ви извадка от Доклада, отнасяща се до интелектуалната собственост в България.

4.15. ГЛАВА 5  ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

България е постигнала напредък в областта на защитата на правата на интелектуалната и индустриалната собственост (ИИС). През юли 2006г. бяха приети изменения в Закона за патентите, а през август 2006г. бяха приети изменения в Закона за марките и географските означения, както и в Закона за промишления дизайн. През месец май в град Русе, със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост и Европейската комисия бе организирана конференция за значително подобряване на осведомеността. През месец август в електронните медии стартира национална кампания за осведоменост. Съветът по защита на ИИС проведе две заседания. Също така бяха осъществени срещи с асоциации, свързани с интелектуалната собственост. Бяха проведени обучения на служителите на съответните министерства, Патентното ведомство, прокурори, както и митнически служители. Престъпленията, свързани с интелектуалната собственост продължават да бъдат заплаха и представляват истинско предизвикателство за България. Страната следва да осигури изпълнение на задължението за заплащане на роялти от страна на потребителите на продукти, представляващи предмет на защита, като например кабелните оператори.

По отношение на наскоро изменения български Закон за патентите, възникнаха безпокойства относно някои изменения, водещи до съкращаване на сроковете за временна защита на фармацевтични продукти. В някои случаи това ограничава вече придобити права.

Може да харесате още...