ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

Законът за електронния документ и електронния подпис бе променен от Министерски съвет поради непълното му съответствие с Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999г. Проектът на новия закон предвижда сертификатите на доставчици на електронен подпис от страни в ЕС да се признават и у нас. Според друго предложение универсалният електронен подпис се приравнява по режим на квалифицирания електронен подпис. Законопроектът предвижда и отмяна на регистрационния режим на доставчиците, като режимът се заменя с уведомителен. Надеждността и сигурността на удостоверителните услуги ще продължават да се контролират от Комисията за регулиране на съобщенията.

Източник: http://www.technews.bg/

Може да харесате още...