ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ НА НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА

Закон за авторското правоПравителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), продиктувани от влизането в сила на Директива 2011/77/ЕС. С нея се изменят някои срокове за закрила на авторски и сродни на него права и се въвеждат мерки, с които се повишава нивото на закрила на правата на артистите – изпълнители.

В предвидените промени на Закон за авторското право и сродните му права се създава разпоредба, с която се въвежда 70-годишна закрила на авторските права при музикални произведения с текст и музикално-драматични произведения. Този срок започва да тече след смъртта на по-късно починалия измежду автора на музиката и автора на текста, без това да ги прави съавтори, при условие, че текстът и музиката са били създадени с цел да бъдат използвани заедно. Досега подобна разпоредба съществуваше по отношение на съавторството.

С проекта се предвижда допълнително възнаграждение в полза на артисти-изпълнители, чиито изпълнения са били записани под формата на звукозапис и се прилага в срока между петдесетата и седемдесетата година на времетраенето на техните права.

Въвеждат се известни промени в срока на времетраене на изпълнителските и продуцентските права.

В тази връзка правата на артистите-изпълнители продължават петдесет години след датата на изпълнението, в случай че на изпълнението е бил направен запис, но не под формата на звукозапис, и той е бил законно публикуван или законно съобщен на публиката.

От друга страна, в случай че на изпълнението е бил направен звукозапис, който е бил законно публикуван или законно съобщен на публиката, времетраенето на правото продължава седемдесет години от това събитие. Това е валидно и за продуцентите на звукозаписи.

Източник: Министерски съвет на Република България

Може да харесате още...