Задължително поставяне на етикет Произведено в

Задължително поставяне на етикет Произведено в, made inПроизведено в трябва да бъде задължителен за нехранителни стоки, които се продават на територията на ЕС, гласи решение на Европейския парламент.

Депутатите одобриха плановете за затягане на изискванията за безопасност на продуктите, както и на правилата за надзор на пазара, и приеха мерки за повишаване на защитата на потребителите в ЕС. ЕП настоява за по-сериозни санкции за фирмите, които продават несъответстващи на изискванията или потенциално опасни продукти.

Задължителното поставяне на етикет Произведено в ще подобри възможността за проследяване на продуктите и по този начин ще подобри и защитата на потребителите, заявиха членовете на Европейския парламент. Те подкрепиха предложението на Европейската комисия задължителното обозначаване на страната на произходза нехранителните продукти да замени сегашната доброволна система. Около 10% от стоките, попаднали в системата за ранно предупреждение за опасни нехранителни стоки на ЕС — RAPEX, не могат да бъдат проследени обратно до производителя.

„С тези промени ще се подобри значително прозрачността във веригата за доставка на продукти и това е добре за потребителите“, заяви докладчикът на Европейския парламент относно безопасността на продуктите Кристел Шалдемозе (С&Д, Дания). Тя изрази дълбокото си съжаление, че заради различия във вижданията, държавите членки не успяха да се обединят около обща позиция по този въпрос. По този начин те блокираха преговорите по регламента като цяло — ситуация, която е в ущърб на безопасността на потребителите в Европа.

Обозначаване на страната на произход

Етикетирането с „Произведено в“ трябва да се прилага за почти всички продукти, продавани на вътрешния пазар, с изключение на лекарствата, реши ЕП. Съгласно предложените текстове производителите от ЕС ще могат да избират дали да слагат „Произведено в ЕС“ върху етикета или да поставят името на страната си.

За стоки, произведени на повече от едно място, „страната на произход“ би следвало да бъде тази, в която стоките претърпяват „последната съществена, икономически обоснована преработка“, която води до създаването на „нов продукт“ или представлява „важен етап от производството“ (както е определено в митническия кодекс на Общността).

По-сериозни санкции за фирмите, нарушили правилата

Членовете на ЕП искат да се налагат санкции, които да бъдат „съизмерими и с възпиращ ефект“ и които да бъдат съобразени с тежестта, продължителността и умишления или повтарящия се характер на нарушението, както и с размера на фирмата, която го е извършила.

Членовете на ЕП предлагат Европейската комисия да създаде в ЕС публичен черен списък на фирми, за които „многократно е установено, че умишлено са нарушили“ правилата за безопасност на ЕС. Депутатите настояват да бъде създадена и общоевропейска база данни за продукти, създали неудобства и проблеми на потребителите.

„Новите законодателни текстове са важна стъпка към постигането на по‑добър, по‑координиран и основан на оценката на риска общоевропейски надзор на пазара. По‑добър надзор означава и по‑безопасни продукти за европейските граждани“, заяви докладчикът на Европейския парламент относно регламента за надзор на пазара Сирпа Пиетикяйнен (ЕНП, Финландия).

Следващи стъпки

Европейският парламент прие на първо четене тези текстове, за да гарантира, че извършеното по време на настоящия мандат ще може да бъде продължено от новия състав на Парламента и да бъде използвано за основа за бъдещи преговори с държавите членки.

Процедура: Обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решение), първо четене

Приетият текст

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

Може да харесате още...