Забранено споразумение и злоупотреба

Забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги в гр. Русе кзкЗабранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги в гр. Русе

Комисията за защита на конкуренцията установи забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги на Автогара-Юг в гр. Русе.

КЗК предяви на „Транском Автогара“ ЕООД и „Галис Автогара“ ООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващото положение на пазара за достъп до територията на автогарата, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара за предоставяне на таксиметрови услуги в гр. Русе и да засегне интересите на потребителите посредством прилагането на различни условия за един и същ вид услуга по отношение на търговските му партньори, с което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти.

Комисията предяви на „Транском Автогара“ ЕООД, „Галис Автогара“ ООД и „Хепи“ ООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК за участието им в забранено споразумение между предприятия, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на предоставяне на таксиметрови услуги, като го разделя географски и ограничава предоставянето на таксиметрови услуги на територията на гр. Русе.

КЗК проучи поведението на наемателя на автогарата „Транском Автогара“ ЕООД, на Галис Автогара“ ООД, като последващ наемател от 1 януари 2013 г. и на „Хепи“ ООД, във връзка с предоставените му условия за достъп до територията на Автогара – Юг в гр. Русе.

„Транском Автогара“ ЕООД, впоследствие „Галис Автогара“ ООД, като юридическо лице, което управлява и стопанисва Автогара – Юг, определя условията за достъп до територията на обекта, поради което се явява участник с господстващо положение на пазара за предоставяне на достъп до автогарата. „Хепи“ ООД от своя страна е единствената таксиметрова компания, която има право да ползва паркоместа на Автогара-Юг по силата на договор за отдаване под наем, подписан с „Транском Автогара“ /„Галис Автогара“ ООД, без да заплаща такса от 1 лв. за 15-минутен престой. По този начин дружеството има неограничен достъп до обекта и конкурентно предимство пред своите конкуренти, които заплащат такса за влизане в автогарата.

КЗК счита, че условията за достъп, предоставени на „Хепи“ ООД, превръщат установения пропускателен режим в дискриминационен, тъй като не се прилагат по еднакъв начин за всички таксиметрови фирми. По своята същност поведението на господстващото предприятие „Транском Автогара“ ЕООД, впоследствие „Галис Автогара“ ООД, на пазара за достъп до територията на Автогара – Юг поставя в неравноправно положение преките конкуренти на „Хепи“ ООД, като уврежда структурата на конкуренцията на засегнатия пазар.

Поведението на „Транском Автогара“ ЕООД/ „Галис Автогара“ ООД и „Хепи“ ООД представлява забранено споразумение между предприятия, което е антиконкурентно по своята цел, тъй като постигнатата договореност за достъпа на „Хепи“ ООД създава предпоставки за разделяне на пазара. Обособява се територия (автогарата), на която се налага едно дружество посредством ползваните от него условия, които му осигуряват по-благоприятна позиция и се премахват стимулите за останалите компании да се конкурират по отношение на тази територия, което ограничава предоставянето на таксиметрови услуги.

Продължителността на нарушението е от 01.10.2004 г. до настоящия момент.

Може да харесате още...