ЗАБРАНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С МАРКА НА „ХЕМУС ГРУП” ООД

разпорежданеНа 07.03.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка – забрана за разпореждане с правата върху марката VEGA, рег. № 62979, от нейния притежател „ХЕМУС ГРУП” ООД, Твърдица, наложена от ЧСИ Павел Георгиев във връзка с изпълнително дело 20128370401434 и на основание чл.22, А, ал.2 от ЗМГО.

Източник: Патентно ведомство на РБългария, Официален бюлетин бр.4/2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модери и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми , а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии.

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на пoртала.

Може да харесате още...