Заблуждаваща реклама в електронен магазин

Заблуждаваща реклама в електронен магазин eu-online-shoppingЗаблуждаваща реклама в електронен магазин

Комисията за защита на конкуренцията, установи изършено нарушение на Закона за Защита на конкуренцията – разпространяване на  заблуждаваща реклама от  Шопинг Груп и наложи глоба в размер на 4 660 лв. (четири хиляди шестстотин и ) лева.

Производството срещу Шопинг Груп е образувано по искане на Сторе ЕООД. Двете дружества предлагат едни и същи продукти на един и същи продуктов и географски пазар – електронна търговия.

От Сторе ЕООД  твърдят, че част от рекламното послание на Шопинг Груп –  „Поръчай сега на най-ниски цени” е заблуждаващо по своя характер и внушава, че чрез поръчка от електронния магазин shopping.bg потребителите могат да закупят надуваеми басейни на най- ниска цена, което е невярно, според молителя, както той, така и други дружества предлагат посочените артикули, като някои от тях са на по-ниски цени от тези, предлагани от Шопинг Груп ООД.

Чрез тази реклама, Шопинг Груп въвежда в заблуждение потребителите относно едно от най-съществените свойства на всеки едни продукт – цената.

Комисията за защита на конкуренцията предприе съответното разследване и установи, че  рекламното послание  действително има заблуждаващ характер и наложи съответната санкция за недобронамерената практика.

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.

Може да харесате още...