Заблуждаваща реклама и имитация

Заблуждаваща реклама и имитация Комисията за защита на конкуренцията„Винпром Пещера” АД със санкция за заблуждаваща реклама

Комисия за защита на конкуренцията е установила, че рекламите на нискоалкохолните напитки (премикс) Flirt Tease и премикс Black Ran, както и на трапезно вино „Пещерока” напълно наподобяват рекламните послания на съответните спиртни напитки – водка Flirt, уиски Black Ram и ракия „Пещерска”. Използваните медии спомагат за достигането на информацията до неограничен кръг потенциални потребители, което затвърждава заблудата за продуктите. Заблуждаваща реклама и имитация Комисията за защита на конкуренцията

ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА НА БРУСКЕТИ МАРЕТИ

На «Итал Фууд Индъстри» АД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 213 300 лв. поради провеждане на неколкогодишна заблуждаваща рекламна кампания на Брускети Марети.

Според КЗК кампанията е насочена изцяло към идеята, че се касае за италиански продукт. Замисълът на рекламните клипове се базира върху елементи от италианската култура, език и самобитност. Комисията счита, че добросъвестното поведение е изисквало производителят ясно да посочи българския произход на продукта. Заблуждаваща реклама и имитация Комисията за защита на конкуренцията

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

Наложена е имуществена санкция в размер на 15 446,50 лв. на «Карол-Фернандес Мийт» ООД, гр. Благоевград , за нарушение на задължението по закон да предостави информация. Дружеството не е предоставило документи по преписка за разследване на евентуално извършени нарушения, изразяващи се в забранени вертикални споразумения и злоупотреба с монополно или господстващо положение от няколко търговски вериги в страната. Заблуждаваща реклама и имитация Комисията за защита на конкуренцията

«Меком» АД, Силистра санкционирани за имитация

Имуществена санкция в размер на 330 560 лв. е наложена на «Меком» АД, Силистра. Според Комисия за защита на конкуренцията съществува потенциална възможност за заблуда на потребителите относно разпространяваната луканка с наименование «КАРЛОСКА крепост». Продуктът наподобява с наименование и дизайн на шрифта друг известен на пазара – КАРЛОВСКА луканка. И при двата водещ елемент са наименованията КАРЛОВСКА и КАРЛОСКА, изписани с главни букви. Заблуждаваща реклама и имитация Комисията за защита на конкуренцията

КЗК счита, че е възможно субективното възприемане от страна на потребителя на двете думи като идентични поради сходството и силната асоциация помежду им, а липсата на една буква да се възприеме като грешка или дори да не бъде забелязана. Заблуждаваща реклама и имитация Комисията за защита на конкуренцията

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...