Жени изобретатели в американската патентна система

изобретатели жениСпоред наскоро публикувания ежегоден доклад на Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) все повече жени влизат и остават активни в патентната система на страната. Делът им сред всички нови изобретатели, регистрирали патенти се увеличава от около 5% през 1980 г. до 17,3% към края на 2019 г.

Докладът на USPTO предоставя информация за участието на жени изобретатели в американската патентна система като разглежда два основни показателя.

Първият е делът на патентите, чиито екип от изобретатели включва най-малко една жена. Вторият показател е общ процент изобретатели жени. Чрез него се изчислява дела на жените сред всички изобретатели за даден период от време.

И двата показателя са се подобряват значително от 1976 г досега. Делът на патентите с поне един изобретател жена нараства от 20,7% през 2016 г. до 21,9% в края на 2019 г. и се увеличава по-бързо, отколкото в предходния период. Доминиращият дял от тези резултати идва от екипи изобретатели със смесен състав.

Общият процент изобретатели жени се подобрява от 12,1% през 2016 г. до 12,8% през 2019 г. Това показва, че все повече жени са активни като изобретатели. Въпреки това, 12,8% е значително по-нисък процент в сравнение с други показатели за степента на образование и заетост на жените. През 2017 г. например жените в САЩ са заемали около 2 милиона работни места в областта на науката и инженерството, а само 27 000 са участвали в създаването на изобретение.

Източник: USPTO

Може да харесате още...