Четири колективни иска срещу ЕРП

Комисията за защита на потребителите с четири колективни иска срещу ЕРП,elektroКомисията за защита на потребителите с четири колективни иска срещу ЕРП

Четири колективни иска е завела Комисията за защита на потребителите (КЗП) срещу „Енерго-Про Продажби”АД и „Енерго-Про Мрежи”АД за наличие на неравноправни клаузи в Общите им условия за предоставяне на електрическа енергия. До тази мярка се е стигнало след като дружествата не са отстранили доброволно констатираните от контролния орган неравноправни клаузи.

Към момента срещу цитираните ЕРП-та са в ход колективни искове в съда за прогласяване за нищожни на две констатирани неравноправни клаузи – по една в условията на всяко дружество. Освен това през декември при последния преглед на Общите условия на „Енерго-Про Продажби”АД и „Енерго-Про Мрежи”АД КЗП установи нова неравноправна клауза, с която дружествата задължават своите клиенти при възникнали спорове да се обръщат за разрешаването им изключително и само към определен Арбитражен съд, чрез налагането на специална арбитражна клауза в бланкови заявления за продажба и пренос на електрическа енергия, което ограничава правото на потребителите да се обръщат към други съдилища. В тази връзка, КЗП е определила арбитражната клауза за неравноправна и до дружествата ще бъде отправена препоръка за отстраняване в определен срок на клаузата от всички документи, в които е налична.

Два от заведените колективни искове вече са спечелени, въз основа на което съдържащите се в Общите условия на дружествата неравноправни клаузи, са обявени за нищожни. Впоследствие поради неизпълнение на съдебното решение за отстраняване на прогласените за нищожни клаузи от Общите условия е наложена съдебна глоба по 25 000 лв. за всяко дружество.

Комисията за защита на потребителите е изпратила писмо до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в което се обръща с молба към специализирания контролен орган да предостави информация в случай, че установи нарушения при проверките, които осъществява по компетентност съгласно Закона за енергетиката, с цел предприемане на последващи действия по прилагане Закона за защита на потребителите.

Може да харесате още...