hfhfhfhfhfh

Оценка на френското председателство на ЕС

председателствоНа 16.12.2008 европейските депутати обсъдиха резултатите, постигнати по време на шестмесечното френско председателство на ЕС. Повечето политически лидери приветстваха Никола Саркози за бързата и успешна реакция на кризата в Грузия и навременния отговор на икономическата и финансова криза. Някои политически групи обаче критикуваха френското председателство за направените отстъпки по климатичния пакет и за усилията за ратифициране на Лисабонския договор въпреки негативния вот в Ирландия.

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/004-44609-350-12-51-901-20081216IPR44608-15-12-2008-2008-true/default_bg.htm


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...