ЕС и Индия: сътрудничество в областта на интелектуалната собственост

Сътрудничество между ЕС и Индия в областта на интелектуалната собственостПрез май 2022г. EUIPO и Департаментът за насърчаване на промишлеността и вътрешната търговия на Индия (DPIIT) подписаха двустранно споразумение или меморандум за разбирателство. Той поставя основата за бъдещи отношения и сътрудничество между двете организации. Сътрудничеството в областта на интелектуалната собственост между ЕС и Индия датира от 2015 г. Тогава беше стартиран проектът за сътрудничество между ЕС и Индия в областта на интелектуалната собственост (IPC-EUI), финансиран от ЕС. Проектът постави началото на преговорите между EUIPO и индийските власти, а именно Главния контролер на патентите, дизайните и търговските марки (CGPDTM) и DPIIT.

Проектът IPC-EUI се състои от два компонента. 
  1. Административни услуги за търговски марки и дизайн и информация за бизнес общността, насочени към укрепване на капацитета на администрацията на интелектуалната собственост в Индия за предоставяне на качествена регистрация и информационни услуги на бизнес общността, особено в областта на търговските марки и промишлените дизайни. Този компонент подкрепя Националната политика за ПИС на Индия, по-специално включените в нея следните цели. 

Цел номер 1 – администриране и управление на ИС.

Цел номер 2  – създаване на Интелектуална собственост. 

Цел номер 3 – правна и законодателна рамка .

Цел номер 7 – развитие на човешкия капитал.

2. Развитие на марката, насочено към подобряване на капацитета на производствения сектор в Индия, особено на малките и средни компании (МСП), за създаване, защита и управление на собствени марки чрез използване на ИС като инструмент за развитие. Този компонент поддържа Националната политика за ПИС на Индия, състояща се от няколко цели.  

Цел номер 1 – Осъзнаване на правата върху интелектуалната собственост:. Разпространение на информация и насърчаване на развитието на интелектуалната собственост. 

Цел номер 2 – генериране на права на интелектуална собственост. 

Цел номер 3 – комерсиализация на права на интелектуална собственост. 

Цел номер 4 – развитие на човешкия капитал.

Освен това Индия вече е част от някои от най-големите и международни онлайн инструменти на EUIPO, като TMview, DESIGNview и TMclass. Повече от 2 милиона индийски национални търговски марки са достъпни на платформата TMview.

За какво е споразумението?

Споразумението установява рамка на сътрудничество, съгласно която ще бъдат изготвени двугодишни работни планове. Те ще описват подробно дейностите за сътрудничество, които трябва да бъдат предприети, сред които са:

• Обмен и разпространение на най-добри практики, както и на знания относно информираността за интелектуалната собственост сред обществеността, бизнеса и образователните институции.

• Сътрудничество в програми за обучение, обмен на експерти, технически обмен и дейности за популяризиране.

• Обмен на информация и най-добри практики относно процеси, свързани със заявки за търговски марки и дизайни, както и за защита, прилагане и използване на права върху интелектуалната собственост.

• Сътрудничество при разработването на проекти за автоматизация и модернизация, нова документация и информационни системи в IP, като инструменти за търсене и класификация.

Търговските отношения на ЕС с Индия

През май 2021 г. лидерите на ЕС и Индия се споразумяха да възобновят преговорите за търговско споразумение и да започнат отделни преговори за споразумение за защита на инвестициите и друго споразумение за географските указания.

Друг стратегически механизъм за координация между ЕС и Индия е Съветът за търговия и технологии ЕС-Индия (TTC). Съветът е създаден, за да се справи с предизвикателствата, свързани с търговията, технологиите и сигурността, и да укрепи партньорството между двата блока. Това е и първият TTC в Индия и вторият за ЕС след този, създаден в САЩ.

Използвани източници. 

Може да харесате още...