еРау или iPay

еРау или iPay eu-online-shoppingеРау или iPay

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ипей“ АД, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на „Интеркарт Файнанс” АД, гр. София. еРау или iPay
В искането си молителят счита, че поведението на „Интеркарт Файнанс” АД попада и под общата забрана за нелоялна конкуренция, чрез използването на известността на свой конкурент е недобросъвестно и уврежда интересите на последния.
„Ипей“ АД (Ипей) е оператор на система за електронни плащания еРау.bg. и извършва обработка на плащания с банкови карти и на банкови транзакции в отворени мрежи, като основната му дейност е свързана с опериране на платежните системи ePay.bg®, ePayVoice® (плащане по телефон), B-pay (плащане от банкомат).еРау или iPay
ePay.bg е система за плащане с банкови карти и микросметки през интернет. Потребителите могат да ползват предлаганите услуги, като се регистрират в системата чрез създаването на потребителски профили или без предварителна регистрация – само с въвеждане на данни за картата на клиента и посочване на e-mail адрес. еРау или iPay
Системата предоставя възможност на всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта и/ или със своята микросметка в ePay.bg; да заплаща битови сметки за ток, парно отопление, вода, телефон, газ, GSM, кабелна телевизия, както и данъци, такси и осигуровки; да получава суми по своята микросметка в ePay.bg. По отношение на търговците или обслужващата организация системата позволява да приемат плащания чрез Интернет с национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или с международни кредитни карти, както и с микросметка в ePay.bg. еРау или iPay
В искането се излагат твърдения относно използването от средата на 2012 г. на знака (марката) iPay и интернет сайт iPay.bg от страна на „Интеркарт Файнанс“ АД (Интеркарт) с цел обозначаване на предлаганите от дружеството финансови услуги за управление средствата на потребителите, а именно:
плащане в интернет, плащане на битови сметки, пазаруване, теглене на пари в брой, изпращане и получаване на пари чрез iPay сметка в сайта iPay.bg или чрез SMS и др. Сочи се, че предлаганите от Интеркарт услуги са идентични или близки до тези, редоставяни от Ипей, както и механизмът за активиране на услугата също е идентичен – създава се профил в сайта iPay.bg, добавя се банкова карта или iPay карта в създадения профил, която карта се потвърждава със SMS и плащане с нея по интернет.
Молителят подчертава, че единствените разлики, които съществуват към момента на подаване на искането между двете системи – неговата и тази на ответното дружество, са наличието на мобилна версия на сайта iPay.bg, която се ползва чрез мобилен телефон, издаването на iPay карта, както и че картата в еРау.bg се потвърждава чрез код от банково извлечение по картата на клиента, а не със SMS.
Поради изложеното по-горе, счита, че използвания от Интеркарт знак iPay е твърде близък до използваните от Ипей търговски марки еРау и еРау.bg, което с оглед на сходството на предлаганите от страните в производството услуги може да доведе до увреждане интересите на молителя.
Интеркарт е лицензирано от БНБ като платежна институция и пълноправен член на МаsterCard, Visa и JCB.
Сочи се, че в своята дейност от 2007 г. дружеството се налага в България като една от иновативните небанкови институции, издаващи кредитни карти.
Услугите на Интеркарт са познати заради наложилите се кредитна карта iCARD (с два кредитни лимита) и предплатена карта за подаръци GIFTCARD. На гърба на всички издадени карти стои логото на iCARD и името на „Интеркарт Файнанс“ АД, а отпред това на МаsterCard или Visa.
Интеркарт счита, че услугите предлагани от страните в настоящото производство, са различни по същество и не могат да се приемат от потребителите като взаимозаменяеми.
Услугите, предлагани от Интеркарт, са универсални и се ползват като платежно средство в Общия европейски пазар, докато тези на молителя се предоставят само в България.
По отношение начина на предлагане на услугите ответното дружество заявява, че същият е различен. Услугата „микросметка“ се предлага от „Изипей“ АД чрез платформата ePay.bg, докато електронното портмоне се предлага в офисите на Интеркарт, а потребителят може да заяви „iPAY Card“ или iPAY TAG или да свали на смартфона си мобилно приложение „iPAY Mobile”, като подчертава, че не е необходимо да бъде посетен уебсайта на дружеството www.ipay.bg.
Комисията приема, че по критерия предназначение на продукта – двете дружества предлагат услуги, които имат идентично предназначение – превод на пари / заплащане на стоки или услуги по електронен път (електронни платежни услуги).
При използването в своята дейност на означението „ipay” като част от общностната марка „iPAY.eu Payment Services” „Интеркарт Файнанс” АД не извършва нарушение, изразяващо се в имитация на фирмата на ответника и използваните от него марки.

Може да харесате още...