Европейският парламент одобрява нови правила за защита на данните за цифровата ера

цифровата ераНовите правила на ЕС за защита на данните, целящи да върнат на гражданите контрола над личните им данни и да създадат високо и еднакво ниво на защита в целия ЕС, получиха окончателното одобрение на евродепутатите в четвъртък. Реформата въвежда минимални стандарти за ползването на данни за полицейски и правосъдни цели.

Вотът в Парламента слага край на повече от четири години работа по пълното осъвременяване на правилата на ЕС за защита на данните. Реформата ще замести настоящата директива за задържане на данните от 1995 г., когато интернетът все още беше съвсем ново явление, с общ регламент, даващ на гражданите повече контрол над личната им информация в цифровия свят на смартфоните, социалните медии, интернет банкирането и глобалните трансфери.
 
„Общият регламент за защита на данните прави реалност високото и еднакво ниво на защита на данните в целия ЕС. Това е голям успех за Европейския парламент и ясно европейско „да“ за силни права на потребителите и конкуренция в цифровата ера. Гражданите ще могат да решават сами за себе си коя лична информация искат да споделят“, каза Ян Филип Албрехт (Зелените, Германия), докладчик на Парламента.
 
„Регламентът също така ще създаде яснота за бизнеса, като установи един закон за целия ЕС. Новите правила създават увереност, правна сигурност и по-честна конкуренция,“ добави той.
 
Новите правила включват разпоредби относно:
 
·         правото да бъдеш забравен;
·         изрично и положително съгласие за обработка на личните данни от страна на съответното лице;
·         право на трансфер на данните към друг доставчик на услуги;
·         правото на уведомление ако данните бъдат хакнати;
·         осигуряване на политики за лично пространство, които да бъдат обяснени на ясен и разбираем език;
·         засилено прилагане на закона и глоби до 4% от общия световен оборот на съответната компания, които да служат като спирачка против нарушаването на правилата.

Нови правила за трансфери на данни за по-гладко полицейско сътрудничество

Пакетът за защита на данните включва същи така директива за трансферите на данни за полицейски и съдебни нужди. Тя ще се прилага за трансфери на данни през границите в рамките на ЕС, както и за поставяне на минимални стандарти за обработката на данни за полицейски нужди във всяка държава членка, което става за първи път.
Новите правила имат за цел защитата на лицата, които може да са жертви, престъпници или свидетели, като установяват ясни права и ограничения за трансферите на данни с цел превенция, разследване, разпознаване и съдебно производство по криминални престъпления или изпълнението на криминални присъди. Това включва защита против и превенция на заплахи за обществената безопасност, като в същото време улеснява по-гладкото и ефективно сътрудничество между полицейските власти.
 
„Основният проблем във връзка с терористичните атентати и други трансгранични престъпления е нежеланието на полицейските власти на държавите членки да обменят ценна информация,“ каза докладчикът на Парламента Марю Лауристин (С&Д, Естония). Тя заключи: „Чрез установяването на европейски стандарти за обмен на информация между полицейските власти, директивата за защита на данните ще стане мощен и полезен инструмент, който ще помогне на властите лесно и ефикасно да прехвърлят лични данни, като в същото време уважават основното право на личността.“
 
Повече подробности за общия регламент за защита на данните и директивата можете да намерите във въпросите и отговорите тук.

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила двадесет дни след публикуването си в Официалния вестник на ЕС. Неговите разпоредби ще имат директен ефект във всички държави членки на ЕС две години след тази дата.
 
Държавите членки ще имат две години, за да транспонират разпоредбите на директивата в националното си законодателство.
 
Поради специалния статут на Великобритания и Ирландия по отношение за законодателството на ЕС в сферата на правосъдието и вътрешните работи, разпоредбите на директивата ще се прилагат само до ограничена степен в тези страни.
 
Дания ще може да реши шест месеца след окончателното приемане на директивата, дали иска да я приложи в националното си законодателство.

Може да харесате още...