hfhfhfhfhfh

ЕПО отменя патента „Поръчка на подарък“ на Амазон

16 Януари 2013 г.

ЕПО отмени патента „Поръчка на подарък“ на Амазон, след като на първа инстанция от процедурата по възражение проведе публично производство с изслушване на двете страни. След изслушването на патентопритежателя и на опонентите, Отделът по споровете достигна до заключението, че претендираният предмет не включва изобртателска стъпка и следователно патентът трябва да бъде отменен.

Европейският патент EP 927945 беше издаден на Амазон през април 2003 г. и след това срещу него беше възразено от Fleurop-Interflora European Business Company (CH), Gesellschaft für Informatik e.V. (DE) и Förderverein für eine Freie Informationalle Infrastruktur e.V. (DE).

Отделът по споровете реши да отмени патента през 2008 г., но това решение беше обжалвано от Амазон на втора инстанция (Апелативен състав на ЕПО). През 2009г. Апелативният състав върна случая на първа инстанция за доразглеждане, с мотивите, че специфичен аспект, дефиниран с допълнително искане от патетопритежателя, се нуждае от доразглеждане. Днес Отделът по споровете реши, че този специфичен аспект не включва изобретателска стъпка.

Решението може отново да бъде обжалвано от Амазон.

Може да харесате още...