ЕПВ в готовност да отложи устни изслушвания „ако е необходимо“

устни изслушванияЕвропейското патентно ведомство (ЕПВ) заяви, че „наблюдава ситуацията“ и е готово да отложи провеждането на устни изслушвания, ако представители на страните по съответен случай са засегнати от епидемията.

Според Луис Беренгуер говорител на ЕПВ, ведомството е в тясна връзка със своите потребители и ще предостави информация, когато това стане необходимо. Според сериозността на ситуацията предприетите стъпки биха могли да включват и отлагане на устните производства.

От Европейското патентно ведомство заявиха, че съгласно правилата на Европейската патентна конвенция (ЕПК), страните, засегнати от коронавируса, имат възможността да удължат даден срок „при поискване“. ЕПК освен това предвижда възможности за преодоляване на загубата на права.

Луис Беренгуер добави още, че ЕПВ ще се опита да ограничи всички отрицателни последици за страните и гарантира, че правата им са защитени, доколкото е възможно.

Европейско патентно ведомство

Основано през 1977 г. с Европейската патентна конвенция. Централа в гр. Мюнхен, Германия и филиали в Хага, Берлин и Виена.

Дейността на Европейското патентно ведомство е свързана с обработването и издаването на европейски патенти. В ЕПВ е възможно да бъде подадена патентна заявка на един от трите официални езици (английски, френски и немски) и да се получи европейски патент с действие в една, няколко или всички държави-членки, като целта е да се постигне единна патентна закрила.

Може да харесате още...