ЕПВ подкрепя бъдещите лидери и иноватори

иноваториЕвропейското патентно ведомство ( ЕПВ )и град Мюнхен се срещнаха с млади иноватори по време на One Young World Summit между 22 и 25 юли. Делегатите присъстваха на поредица от речи, панели, събития в мрежа и семинари. Като част от събитието ЕПВ проведе интерактивен семинар, за да запознае младите иноватори с патентната система. Както и да подчертае нейната роля в стимулирането на напредъка, създаването на работни места и подкрепата за икономиката.

Събитието е една от няколкото информационни дейности на Европейското патентно ведомство, насочени към по-млада публика, потенциалните бъдещи лидери и иноватори. То следва неотдавнашното учредяване на наградата „Млади изобретатели“ в рамките на Европейската награда за изобретатели. Една от целите му е да се предизвика интерес към науката и иновациите сред по-младата аудитория.

Двама бивши финалисти на Европейската награда за изобретатели, Есбен Бек (Норвегия) и Кармен Хиджоса (Испания), бяха поканени да споделят своите успешни истории с младите делегати и да обяснят ролята на патентите в разрастването на бизнеса. Събитието завърши след сесия, в която участниците разгледаха подробно изобретателския процес, обръщайки внимание на предшестващо състояние на техниката, патентоспособност и свързаните с тях теми.

IPConsulting представлява клиенти пред EPO (ЕПВ).

Подкрепа за млади лидери: инвестиция в бъдещето

One Young World е организация с нестопанска цел, основана през 2009 г. Нейната годишна среща привлича делегати от над 190 държави и ги насърчава да работят заедно за решаването на наболели проблеми. Делегатите на възраст между 18 и 30 години идват от различни сектори и по време на събитието се съветват с влиятелни политически, бизнес и хуманитарни лидери.

След срещата младите иноватори стават посланици на One Young World и се връщат в своите местни общности или организации, обогатени със знанията и мрежата, за да им помогнат да управляват инициативи, целящи чрез иновации да подобрят средата, в която живеят.

В допълнение към ежегодната среща, през цялата година се изпълнява програма от дейности: – форуми; финансиране; наставничество от партньорски връзки; медийно разпространение и др.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...