ЕПВ: Мнението на потребителите е от значение

ЕПВ15 декември 2011

ЕПВ пусна в действие нова уеб базирана платформа за консултации, чрез която да бъдат направени предложения за промени в европейското патентно законодателство и практика.

Целта на този инструмент е да улесни ранното включване на потребителите на патентната система в законодателния процес на Европейската Патентна Организация. Консултациите ще бъдат на широка основа, отворени за всички.

Как работи?

ЕПВ ще публикува на своята уебстраница предварителни работни варианти на предлаганите изменения на европейското патентно право и практика, като например значителни промени в Правилника за прилагане на Европейската Патентна Конвенция, в Правилата, свързани с Таксите или промени в практиката на експертизата.

Източник: Европейско патентно ведомство

Европейско патентно ведомство (ЕПВ)

Основано през 1977 г. с Европейската патентна конвенция. Централа в гр. Мюнхен, Германия и филиали в Хага, Берлин и Виена.

Дейността на Европейското патентно ведомство е свързана с обработването и издаването на европейски патенти. В ЕПВ е възможно да бъде подадена патентна заявка на един от трите официални езици (английски, френски и немски) и да се получи европейски патент с действие в една, няколко или всички държави-членки, като целта е да се постигне единна патентна закрила.

Апелативните състави, които разглеждат обжалвания на експертните постановления са независими, като техните решения се регулират единствено от разпоредбите на Европейската патентна конвенция.

Може да харесате още...