ЕПВ и Италия очакват въвеждане на единен патент на ЕС

единен патентПо време на среща в Рим, миналата седмица, Президентът на Европейското патентно ведомство Benoît Battistelli и заместник-държавния секретар на Министерството на икономическото развитие на Италия Симона Викари, обсъдена ролята на патентите за подкрепа на иновациите и предстоящото въвеждане на европейски патент с единно действие за страните членки на ЕС. След изясняване от страна на Съфа на ЕС на важни правни въпроси, свързани с единния патент, Италия започна процеса по участир в схемата за единен патент, която се очаква да започне реално да рабори през 2016г.

„Скорошното решение на Италия да се присъедини към системата единен патент е добра новина за Европа,“ каза г-н Батистели. „За иноваторите, които регистрират тук патенти за своите изобретения, добавянето на този важен и голям пазаяр към новата патентна схема, ще засили атрактивността на европейския пазар. За италианските компании и изобретатели, използването на единен патент ще означава около 80%. икономии на разходи и време. Единният патент е от особена полза за малките и средни предприятия.“

„Решението на Италия да се присъедини към единния патент е в съответствие със стратегията на правителството, насочена към укрепване на инвестициите в иновации и интернационализация, предоставяйки на нашите фирми допълнителен инструмент за закрила на права на индустриална собственост. Министерството е на фронтовата линия – заедно с други европейски партньори и ЕПВ – да определи оперативни процедури, които са по-подходящи за нуждите на италианската промишленост, за да се изгради това ново европейско измерение“, каза заместник-държавния секретар г-ца Симона Викари.

През май, Италия обяви своето решение да се присъедини към единния патент и бързо да ратифицира споразумението за единен патентен съд. Камарата на депутатите на парламента (Camera dei Deputati) прие резолюция в подкрепа на участието на Италия в засиленото сътрудничество през юни, потвърждавайки положителното становище, дадено от Сената през 2013 г.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...